Spotřebitel (zákazník) může zboží vrátit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta začíná běžet ode dne, kdy zákazník nebo jím pověřená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme zboží.

Zboží určené k vracení nesmí být nijak poškozené, musí být zabaleno a musí obsahovat všechny součásti vráceného zboží.

Zboží, které se chystáte vrátit, nám můžete osobně přinést nebo poslat poštou bez dobírky na naši kontaktní adresu:

našemužstvo.sk

Zohorská 1

841 04 Bratislava 4

Slovenská republika

Spolu se zbožím je třeba přinést / poslat doklad o koupi (blok / faktura) a číslo účtu, na který budou peněžní prostředky za vrácené zboží vráceny. V případě, že nám vrácené zboží posíláte, jsou peněžní prostředky vráceny až po doručení zboží.